Ömür Akyüz

Prof. Dr. Ömür Akyüz ( (Fotoğraf: Kenan Özcan, Boğaziçi Üniversitesi Arşivi, 2018.)

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü emekli öğretim üyesi, yazarımız Ömür Akyüz’ü 2 Aralık 2023’te kaybettik.


Prof. Ömür Akyüz 1963’te İstanbul Üniversitesi Fizik ve Matematik alanında lisansını, 1968’de ABD, Massachusetts’deki Worcester Polytechnic Institute’ta yüksek lisansını ve 1972’de Brown Üniversitesi’nde fizik alanında doktorasını tamamlamış. Ömür hocanın çalıştığı alanlar kuramsal nükleer fizik ve fizikte genel ilkeler. Çekirdek fiziğinde yaptığı bir çalışma literatürde Akyüz-Winther potansiyeli olarak anılır.

Çağdaş Fizik Dergisi’nin Kasım 1981 sayısının kapağı. Soldan sağa: Abdus Salam, Erdal İnönü, Ömür Akyüz, Feza Gürsey ve Victor Weisskopf.

Ö. Akyüz 1971 yılında Robert College’in Türk hükûmetine devredilişi sonrası bir devlet üniversitesi olarak doğan Boğaziçi Üniversitesi’nde, fizik bölümünde çalışmaya başlamış. Hem fizik bölümünün oluşumunda, hem de kurumun bir Türk üniversitesine doğru çetin dönüşüm sürecinde 1972 yılından itibaren önemli katkılarda bulunmuş. 1981’de 2547 sayılı kanunla kurulan YÖK sonrası üniversitenin geçirdiği yapısal değişikliklerin tanığı ve parçası olmuş. 1972-2003 arasındaki Boğaziçili yıllarından ardından Ömür Hoca 2003-2010 yılları arasında Yeditepe Eğitim Fakültesi kurucu dekanlığını üstlenmişti. 2010 sonrası Boğaziçi Üniversitesinde yarı süreli öğretim üyesi olarak öğretim faaliyetlerini ömrünün son gününe kadar sürdürmüştü.

Yeditepe Eğitim Fakültesi dekanlığı sırasında beraber çalıştığı ve halen fakülte dekanı olan Yelkin Diker Coşkun anılarında şöyle Ömür Akyüz’ü şöyle anlatıyor:

“Ömür hoca gibi bir dekan derken alışılmışın dışında bir makam temsiliyet ruhundan bahsediyorum aslında. Yazın sandaletleri ile kışın kasketi ile olabildiğince doğal, öğrenci ve çalışanları ile iletişimi iyi, nüktedan, entelektüel, gerçek bir bilim insanı.

 

Bir gün dekanlık ofisinde Ömür hocanın bilgisayarında bir metni düzeltmek için koltuğuna oturdum, kendisi de toplantı masasındaydı elindeki kağıttan düzeltmeleri bana okuyordu, hocam bu koltuk çok rahatmış dedim. Şimdi üzgün bir şekilde yazıyorum ama o gün gülerek söylemiştim. O da gülüp birgün gelir sen oturursun rahat mı görürsün o zaman demişti. 17 sene sonra o koltukta şimdi ben oturuyorum”.

Ömür Hoca her platformda, her kurulda  düşüncelerini  herkesten bağımsız, açık ve kuvvetle ifade ederdi. Sorgulayıcı yaklaşımı kurullarda yeni çözümler üretme potansiyeli taşırdı. Seminerlere, konferanslara katılır, genelde ilk ve en çok soru soran kişi olur, eleştirirken katkıda bulunur, soruları diğer dinleyiciler için de aydınlatıcı olurdu.  Ö. Akyüz öğrencilerin hem kendi alanlarında yetkin olmalarını, hem de dünya kültürünün bir parçası olmalarını isterdi. Bu doğrultuda öğrenci kulüp faaliyetlerini destekler, kültür edinimini üniversite eğitiminin bir parçası olarak görürdü. Kendisi de güzel sanatlara ve özellikle klasik müziğe düşkündü. Türkçe bilim diline çok duyarlıydı; terimlerin doğru ve yerinde kullanılmasını ve bilimsel metinlerin güzel Türkçeyle yazılmasını isterdi. Fizik ve bilim konularını topluma yaymak için çaba gösterirdi; nitekim Cumhuriyet Bilim Teknik başta olmak üzere popüler bilim yayın ve platformlarında özveri ve üretkenlikle katkıda bulunmuştu.

Pozitif enerjisi, güler yüzü ve insanları dinlemeye açık tavrı, hayata karşı olumlu görüşü olan bir kişiliği vardı. Dostlarının, meslektaşlarının, öğrencilerinin hepsinin gözünde ve gönlünde herkesin yardımına koşan, adaletsizlik ve haksızlıklara karşı çıkan, açık sözlü ve yürekli bir aydın kişi imgesi bıraktı.

Bülent Sankur

Ömür Hocanın Sarkaç için yazdığı yazılar:

İki Albert’in “Michelson ve Einstein” Çifte “Karşılaşmaları”

Evren ve Evrim

Önceki İçerikBu Ay Gökyüzü: Aralık 2023
Sonraki İçerik2023 Nobel Kimya Ödülü: Kuantum noktalar
Bulent Sankur

Halen Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde emeritus öğretim üyesi olan Bilim Akademisi üyesi Bülent Sankur’un araştırma ilgi alanları sayısal imge ve video işleme, güvenlik için sinyal işleme, biyometri,  yapay öğrenme üzerinde yoğunlaşır.

Ottawa Üniversitesi, Delft Teknik Üniversitesi ve Télécom Paris’de konuk öğretim üyeliğinde bulunmuş ve çeşitli Avrupa çerçeve programları ve iki-taraflı araştırma projelerinde görev yapmıştır.  Endüstriyel kuruluşlarda danışmanlık görevlerinde bulunmuş olup TSK’nın iletişim ağının modernleşmesi projesi TAFICS’in mimarlarından biridir. Birçok uluslararası konferansın başkanlığını yapmış, çeşitli dergilerin editörler kurulunda yer almış, ayrıca Türkiye’de sinyal ve bilgi işleme konferansları ve yapay öğrenme yaz okullarını yürütmüştür.

Türkçe bilim ve teknoloji terimlerinin oluşması ve düzenlenmesi için çalışmalar yapmış, basılmış ya da elektronik erişimli terimler sözlükleri hazırlamıştır.