Pazartesi, Ağustos 2, 2021
Ana Sayfa Nedir

Nedir

Arkeoloji nedir?

Birçok bilim alanının olmadığı kadar toplumla iç içe olmasına karşın, arkeolojinin meslek olarak topluma yansıması oldukça çarpık ve aykırılıklarla doludur. Bu nedenle bazı temel...

Siyaset bilimi nedir? Siyaset bilimci ne yapar?

Siyaset bilimi bir toplum bilimleri dalıdır; toplumdaki siyaset olgusunu bilimsel yöntem veya felsefi çözümlemelerle araştırarak, bu olguya ilişkin bilimsel açıklama, kritik düşünce, anlama, değerlendirme...

İnşaat mühendisliği nedir?

Henry Petroski((Petroski, H. (2010) “The essential engineer: Why science alone will not solve our global problems” New York:Knopt.)) “Bilim bilmekle, mühendislik ise yapmakla ilgilidir.”...

Bilgisayar mühendisliği nedir?

Bilgisayar mühendisleri ne yapar? Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve bilgisayar tabanlı sistemlerin yazılım ve donanımlarının tasarımı, gerçekleştirimi ve yönetimi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu kapsamda...

Makina mühendisliği nedir?

Doğada var olmayan ve insanların yarattığı hemen hemen her şey bir mühendislik ürünüdür ve bunların büyük çoğunluğunun tasarım, üretim ya da işletme evrelerinin en...

Nükleer manyetik rezonans (NMR) nedir?

Günümüzde analitik kimyadan tıbbi görüntülemeye kadar birçok alanda maddenin özelliklerini araştırmak için kullanılan bir teknolojinin çıkış noktası olan Nükleer Manyetik Rezonans (NMR), güçlü bir...

Akademide bezdiri (mobbing) nedir?

Bezdirinin tanımı kısaca “Bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik, sistematik biçimde yapılan, düşmanca ve etik olmayan davranışlar.”((Şenerkal, R., & Çorbacıoğlu, S....

Endüstri mühendisliği nedir?

Bir mühendislik dalı olarak Endüstri Mühendisliği Mühendislik, TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü’nde "doğadaki madde ve enerji kaynaklarından insanlar için yararlı ürünler, hizmetler sağlanması ve bunların...

Temel gelir / Vatandaşlık geliri üzerine

Bugünlerde, içinde bulunduğumuz küresel salgın ortamında, salgının ekonomik sonuçları ve özellikle işsizlik ve yoksulluk tehdidi altındaki kırılgan gruplar üzerindeki etkisini hafifletmek veya ortadan kaldırmak...

Elektrik ve elektronik mühendisliği nedir?

Elektrik ve elektronik mühendisleri ne okur? Elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik ve elektromanyetizma prensiplerini kullanan aygıt ve sistemleri ele alır. İletişim, kontrol ve robotik,...

Son Yazılar

Arkeoloji nedir?

Birçok bilim alanının olmadığı kadar toplumla iç içe olmasına karşın, arkeolojinin meslek olarak topluma yansıması oldukça çarpık ve aykırılıklarla doludur. Bu nedenle bazı temel...
Sarkaç bülten aboneliği

Sarkaç bülten aboneliği

Duyuruları e-posta adresinizine almak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Abone oldunuz!