Türkiye’de enflasyon siyasi bir olgudur – Kamil Yılmaz

    “Türkiye 1978’den 2003’e çeyrek asır boyunca ortalama %60 enflasyonla yaşadı. Nobel ekonomi ödülü sahibi Milton Friedman, “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” der.  Nedensellik açısından baktığımızda Milton Friedman haklıdır: Para arzının artış hızının yüksek olduğu ülkelerde ortalama fiyat artış hızı, yani enflasyon da yüksektir. Peki Türkiye’de Merkez Bankası para arzını neden bu kadar hızlı arttırmıştır?

    1980’lerin ve 1990’ların Türkiye’sine baktığımızda yüksek enflasyonun arkasındaki nedenin yüksek kamu harcamaları ve bu harcamaların yol açtığı kronik bütçe açıkları olduğu ortaya çıkıyor. Kamu harcamalarındaki artışın nedeni ise 1987 sonrası dönemde her iki yılda bir yaşanan genel ve yerel seçim rekabeti ve ülkeyi yöneten siyasi elitlerin bu rekabeti kazanmak için devletin imkanlarını sonuna kadar kullanma çabalarıdır….”

    Kamil Yılmaz’ın Sarkaç’ta yayınlanmış “Türkiye’de enflasyon siyasi bir olgudur” başlıklı iki bölümlü yazısını Eser Ulun bu kayıtta seslendirdi. 1980’den başlayarak Türkiye ekonomisini ele alan yazıda Kemal Derviş reformları, “Anormal” bir ekonomiden “normal” bir ekonomiye, Nasıl oldu da Türkiye hiperenflasyon yaşamadı? gibi altbaşlıklar yer alıyor.

    Birinci yazı   İkinci yazı