Homeopati ürünleri ilaç mıdır? – Kemal Türker

    “Samuel Hahnemann tarafından 1796 yılında geliştirilen homeopati, oldukça seyreltilmiş çeşitli ürünlerin imalat ve kullanımını ifade eden bir kavramdır. Hahnemann’ın doktrini ‘benzer benzeri iyileştirir’ fikrine dayalıdır; buna göre bir semptoma neden olan madde, hastalık durumunda aynı semptomu tedavi etmek için kullanılır. İkinci temel ilke olan ‘sonsuz küçültme ilkesi’ uyarınca madde defalarca seyreltilir ve çalkalanır, bu sayede etkinin arttığı iddia edilir. Bazı uygulamacılar homeopati ürünlerinin bedeni kendi kendini iyileştirmeye teşvik etiğini savunmaktadır. Pek çok bilim insanı ve hekim, homeopati ürün ve uygulamalarının tıbbi iddialarına son derece eleştirel yaklaşmakta ve bunların tesirine dair açıklamaların bilimsel açıdan geçersiz olduğunu ifade etmektedir.”

    Avrupa Akademileri Bilimsel Danışma Konseyi EASAC’ın homeopati ürünleri konusundaki raporundan Bilim Akademisi üyesi Kemal Türker’in derlediği yazıyı Eser Ulun seslendirdi.

    Yazıya ulaşmak için tıklayınız.