Psikolojide bilimsel yöntem ve açık bilim

Meraklısına Bilim programının 77. bölümünde Şükran Şenşekiçer’in konuğu Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Adil Sarıbay ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü yükseklisans öğrencisi Rüya Su Şencan’dı. Bilimsel sürece ve yönteme odaklanan ve açık bilim hareketiyle örtüşen bir bilimsel yayın girişimi

Psikolojide bilimsel bilgiyi nasıl ediniyoruz? Bilimsel çalışmaların tekrarlanabilirliği neden önemli ve günümüzde yayınlanmış bilimsel çalışmaların tekrarlanabilir olmasındaki sorunlar neler? Sadece sonuca odaklanan teşvik sistemleri şeffaflığın ve bilimsel dürüstlüğün önüne geçiyorsa sürece odaklanan şeffaf bir teşvik sistemi nasıl oluşturulabilir?  Bilimin açık olması nın bilim karşıtlığına etkisi ne olabilir?