Yargısal Büyüme ve Sonuçları

Kolombiya Anayasa Mahkemesi,

10 Mart 2018’deki Bilim Akademisi Konferansı’nda Prof. Dr. Bertil Emrah Oder özellikle 1970 sonrası gerçekleşen yargısal büyümeyi ve sonuçlarını anlatıyor.

Yargı, insan haklarını temel alarak verdiği kararlarla siyasal iktidarı sınırlıyor; anayasa mahkemelerine bireysel başvuruların yolunun açılmasıyla bu olgu pekişiyor; insan hakları sorununu sahiplenen, ilerici, dönüştürücü kahraman mahkemeler ortaya çıkıyor; bu mahkemeler kendi aralarında da diyalog kuruyor. Prof. Dr. Oder,  konuşmasının bu bölümünde yargının büyümesi ve güçlenmesi ve toplumsallaşmasıyla birlikte buna karşı ortaya çıkan tepkileri, tartışmaları ve yapılan yargısal reformları da anlatıyor.

“Populizm, Anayasal Demokrasiler ve Yargı” başlıklı konferansın tamamı için tıklayınız.