Teori Nedir? – Ali Alpar

    Newton'un kütleçekimi teorisinin öngörmediği ama Einstein'ın Genel Görelilik Teorisinin öngördüğü bir olay: Kütle çekimi merceği.  (ESA/Hubble & NASA) Resimdeki parlak kırmızı galaksiyi çevreleyen mavimsi halka çok daha uzak bir galaksiden geliyor.  Uzak galaksinin ışığı parlak kırmızı galaksinin yakınından geçerken kütleçekimi etkisi ile sapıyor. Uzak galaksinin farklı yönlerden eğri yollar izleyerek gözlemciye ulaşan imajı halka şeklinde imajı oluşuyor. Böylece parlak kırmızı galaksi kütleçekimi etkisi ile ışığı saptıran bir mercek işlevi görüyor. Einstein'in Genel Görelilik teorisinin bu öngörüsü bu fotoğraf gibi birçok gözlem ile doğrulanıyor.

    “Günlük dilde teori sözü hayal ürünü, afaki, dayanaksız fikir yürütme gibi çağrışımlar taşır.

    Oysa bilimde teorinin bambaşka bir anlamı var. Teori geniş kapsamlı bir alanda, birbirinden farklı birçok gözlem ve deneyi açıklayabilen, henüz yapılmamış gözlem ve deneyler için öngörüler veren, birbirine bağlı önermeler sistemi demek…”

    Ali Alpar’ın Sarkaç için yazdığı yazıyı Eser Ulun seslendirdi.