Bilim Nedir?: Ali Alpar

    Galileo'nun teleskobuyla Jüpiter'in ayları: Galileo 1609da ilk defa teleskopla gökcisimlerine baktığında Jüpiter’in etrafında dönen cisimler gördü. Bunu teleskopla bakan herkes görebiliyordu. Böylece evrende herşeyin Dünyamızın etrafında döndüğü inancı yıkılmış oldu. Solda Galileo’nun çizimiyle farklı gecelerde Jüpiter etrafında konumu değişen cisimler görülüyor.

    “Bilim gözleyebildiğimiz, içinde yaşadığımız bu ‘dünya’ üzerine sadece gözleme ve deneylere ve mantığa dayanarak bilgi edinmektir. ‘Dünya’ ile bütün evreni, yeryüzünü, canlı ve cansız varlıkları, insanı ve toplumu kastediyoruz…”

    Ali Alpar’ın Sarkaç için yazdığı yazıyı Eser Ulun seslendirdi.