Bir ömür felsefe: İoanna Kuçuradi

  Fotoğraf: Emre Zeros

  “Bilim Akademisi Portreler” söyleşi dizisinin ikinci konuğu, Bilim Akademisi onur üyesi, felsefe profesörü İoanna Kuçuradi. Kuçuradi ile 11 Temmuz ve 1 Ağustos 2021 tarihlerinde iki ayrı yüz yüze görüşme yaptık. İlk görüşmeyi Maltepe Üniversitesinin bahçesinde, diğerini Kuçuradi’nin Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’ndeki geniş ofisinde gerçekleştirdik.

  “Geriye dönüp baktığımda, beni felsefeye götüren büyük olasılıkla değerlendirme göreliliğidir.” diyor İoanna Kuçuradi: “Aynı şeyin farklı insanlar tarafından farklı değerlendirilmesi ve hepsinin de doğru olduğunu iddia etmesi! Olmaz böyle şey diyordum. Ondan sonra teorisini yaptım.”

  Kuçuradi, ilk-orta-lise ve lisans öğrenimini İstanbul’da yaptı. İstanbul Üniversitesindeki lisansını bitirdikten sonra aynı üniversitede Takiyettin Mengüşoğlu’nun yanında aday asistan olarak çalıştı. Asistanlığının asaleti tasdik edilmeyince İstanbul Üniversitesinden ayrıldı, Erzurum’a gitti. 1965’te başladığı Atatürk Üniversitesi’nde üç yıl çalıştı. 1968’de Erzurum’dan ayrılıp Hacettepe Üniversitesine geldi ve yeni kurulan felsefe bölümünün başına geçti. 37 yıl çalıştığı Hacettepe’den emekli oldu ve 2006’da Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretime başladı.

  Türkiye’de felsefenin akademide ve kamusal hayatta kurumsallaşmasında büyük katkısı olan İoanna Kuçuradi’yi kendinden dinliyoruz.

  Editörler: Zeynep Güven Ünlü, Emre Zeros