Liberal ekonomik modelin hukuki alt yapısı: Sözleşme özgürlüğü

21 Aralık 2018 Bilim Akademisi Konferansı'ndan

Yeşim Atamer, “Davranışsal İktisat ve Yasa Yazımında Yeni Yaklaşımlar” başlıklı Bilim Akademisi Konferansı’nda bugünün sözleşme hukukunun altyapısını anlatırken 18. ve 19. yüzyılda bireyin özgürleşmesiyle iktisadi ilişkilerin kuramsal olarak incelenmeye başladığına ve hukukun iktisadi ilişkilere özgürlük tanıyacak şekilde düzenlendiğine değiniyor.

Konferansın tamamı burada