İstanbul Dünyanın Trafiği En Yoğun 6. Şehri

Hollandalı navigasyon şirketi TomTom her sene dünyadaki şehirlerin trafik tıkanıklığını karşılaştıran bir liste yayınlıyor. 2016’da nüfusu 800.000 kişiden daha fazla olan 390 şehir arasında birincilik Mexico City’nin, ikincilik Bangkok ve üçüncülük Cakarta’nın olmuş.

TomTom listesindeki şehirler trafik tıkanıklığı endeksine göre sıralanıyor. Trafik tıkanıklığı endeksi 100 üzerinden puanlandırıyor ve “trafik olmayan durumlarla karşılaştırıldığında artan trafik durumu” olarak tanımlanıyor. Endex, GPS verisinden alınan hız değerleri kullanılarak ve şehir içindeki yollara kullanım sıklığına göre değişen ağırlıklar verilerek hesaplanıyor.

Trafik tıkanıklığı endeksi %50 olan bir şehirde bir yerden bir yere gitmek hiç trafik olmayan bir durumdan ortalama %50 daha fazla vakit harcıyoruz. 20 dakikada gideceğimiz bir yere yarım saatte, 1 saatte gideceğimiz bir yere 1.5 saatte gidiyoruz.

Endex her şehir için üç farklı şekilde hesaplanmış: tüm saatler endeksi, sabah trafiği endeksi ve akşam trafiği endeksi.
İstanbul’un trafik endeksi 2016 yılında tüm saatler için %49 olarak hesaplanmış. Sabah trafiği endeksi %63 ve akşam trafiği endeksi %91. Yani akşam trafiğinde İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek için trafik olmayan bir durumdan neredeyse iki kat daha fazla zaman harcıyoruz.

Türkiye’nin 5 şehri için TomTom trafik endekslerini grafikte görebilirsiniz.

Kaynak: http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/ (27 Şubat’ta alındı)