COVID-19 Karşılaştırmalı grafikler

Aşağıdaki grafiklerde günlük yeni vaka sayısıgünlük yeni vefat sayısı ve toplam vefat/toplam vaka oranları yer alıyor. Veriler her gün güncelleniyor.

 

*Günlük vaka ve vefat sayılarında çok dalgalanma olduğundan veriler LOESS (Locally Estimated Scatterplot Smoothing) yöntemi ile düzlendi (Dalgalanmalar yalnız Türkiye verisinde gösteriliyor). LOESS tahminleri ve şekiller R programı ile hazırlanmıştır.

 

 

Toplam ölüm ve vaka sayıları arttıkça, artış hızları azalma eğiliminde olacağından toplam ölüm/toplam vaka oranı belli bir orana yakınsayacak. Yeni vaka ve ölüm yaşanmadığı gün bu oran, söz konusu ülkede hastalanan kişilerin yüzde kaçının hayatını kaybettiğini gösterecek. Bu sayı ülkeden ülkeye; vaka ve ölüm sayılarına ilişkin verilerin derlenmesindeki farklılıklar, alınan tedbirler, bakım koşulları ve ülkelerin yaş kompozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Bu sayfadaki tüm grafikler CC-BY lisanslıdır. Yani atıf verilerek kullanılabilir. Veriye bağlı kısmı değiştirilemez/türetilemez. 

Not: Veriler European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
web sitesinden çekilmektedir (https://www.ecdc.europa.eu/).Türkiye’nin en güncel verisi Sağlık Bakanlığı web sitesinden alınmaktadır. 

Şekillerde 0. gün, toplam vaka sayısının 100’ü aştığı ilk gün olarak
tanımlanmıştır. Ülke verilerinin son günü, verilerin güncellendiği günün
verisidir.

Erol Taymaz
Bilim Akademisi üyesi
ODTÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi