Bilinç nedir?

Bilinç, insan olmanın, insanlık farkındalığının özüdür. Bilinç kavramının hep insan öz imgesinin (self-image) temel taşı, ana ögesi olduğu kabul edilir. Bu bakımdan bilincin ne olduğunu ve insanda nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmak önemlidir. Farklı çağlarda, farklı uygarlıklarda bilinç fikri, o kültürün ve çağın kavramları kullanılarak irdelendi. Günümüzde ise çağdaş dünyanın kavramları ve bilimsel yöntemleriyle bilinç araştırmaları … Bilinç nedir? okumayı sürdür