Wallace’ın yolu Darwin’inkinden nerede ayrıldı?

Birbirlerinden bağımsız olarak doğal seçilim ilkesini geliştiren iki bilim insanı Charles Darwin ve Alfred Wallace bu ilkenin evrimdeki rolünü farklı olarak değerlendirdiler. Darwin ve doğal seçilim Charles Darwin (1809-1882), türlerin evriminde başlıca rolü doğal seçilim olgusuna vermekle birlikte, başka etkenlerin de evrimde rolü olduğunu kabul ediyordu. Darwin organizmalardaki karşılıklı değişim olgusunu önemli görüyordu. Buna göre … Wallace’ın yolu Darwin’inkinden nerede ayrıldı? okumayı sürdür