kuyrukluyıldız

    Kuyrukluyıldızlar Güneş’in çevresinde çok uzak yörüngelerde dolanan birkaç km çaplı gökcisimleri. Büyük oranda su ve daha az miktarda başka donmuş maddeler ile taş ve toz parçalarından oluşurlar. Kirli birer kartopu gibi. Yörüngeleri bir şekilde Güneş’e yakın geçen kuyrukluyıldızlar Güneş’e yaklaştıkça ısınır ve içlerindeki donmuş maddeler gaz haline geçer. Bu sırada taş ve toz parçaları da serbest kalır. Bu gaz ve toz güneş rüzgarıyla itildiğinde kuyruk benzeri bir yapı oluşur. Bu nedenle kuyrukluyıldızlar Güneş’e yakın oldukları zaman belirgin hale gelirler.