değişen yıldızlar

    Parlaklığı zaman içinde değişim gösteren yıldızlara denir. Normalde bir yıldızın parlaklığı milyonlarca ya da milyarlarca süren yaşamı boyunca değişir. Değişen yıldızların parlaklığıysa bir yıldızın yaşam süresine göre çok daha kısa dönemlerde değişir. Yıldızlardaki parlaklık değişimleri genellikle periyodiktir yani belli aralıklarla tekrarlar. Bu çoğunlukla yıldızların yapısındaki kararsızlık nedeniyle genişleyip sıkışmalarından kaynaklanır. Bazı yıldızların parlaklıklarındaki değişimse bir başka yıldızla etkileşimlerinden kaynaklanır. Yıldızlar birbirlerini kütleçekimsel olarak etkileyebilir ya da biri diğerinin önünden geçerken onun ışığını engelleyebilir.