Bilinç kuramı 2: Bütünleşik Enformasyon Kuramı

Bilinç Nedir? başlıklı yazımızda bilinç kavramına bilimsel olarak nasıl yaklaşabileceğimizi, bilinci açıklamak için ortaya atılan kuramların felsefi altyapısını ve probleme yaklaşımlarını ele almıştık ve bu farklı yaklaşımlara iki örnek kuramı irdeleyeceğimizi söylemiştik. İlk kuram Ortak Nöronal İşlem Alanı teorisi (Global Neuronal Workspace Theory – GNWT) hakkındaki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Ele alacağımız ikinci kuram Bütünleşik Enformasyon … Bilinç kuramı 2: Bütünleşik Enformasyon Kuramı okumayı sürdür