Bilinç kuramı 1: Ortak Nöronal İşlem Alanı Teorisi

Bilinç Nedir? başlıklı yazımızda bilinç kavramına bilimsel olarak nasıl yaklaşabileceğimizi, bilinci açıklamak için ortaya atılan kuramların felsefi altyapısını ve probleme yaklaşımlarını ele almıştık ve bu farklı yaklaşımlara iki örnek kuramı irdeleyeceğimizi söylemiştik. Ele alacağımız ilk kuram Ortak Nöronal İşlem Alanı teorisi (Global Neuronal Workspace Theory – GNWT). GNWT’nin kökeni felsefeci Bernard Baars tarafından önerilen Ortak İşlem … Bilinç kuramı 1: Ortak Nöronal İşlem Alanı Teorisi okumayı sürdür