COVID-19 Karşılaştırmalı grafikler

Veriler her gün güncellenecektir. 

Not: Veriler European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
web sitesinden çekilmektedir (https://www.ecdc.europa.eu/). ECDC her gün
06:00-10:00 (CET) arasında verileri farklı kaynaklardan derlemekte ve
saat 13:00’de web sitesinde yayınlamaktadır. Türkiye’nin en güncel verisi Sağlık Bakanlığı websitesinden alınmaktadır. 

Şekillerde 0. gün, toplam vaka sayısının 100’ü aştığı ilk gün olarak
tanımlanmıştır. Ülke verilerinin son günü, verilerin güncellendiği günün
verisidir. Çin için ilk 40 günün verileri gösterilmektedir.

Erol Taymaz
Bilim Akademisi üyesi
ODTÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi