Bilimsel Yazarlık ve Yazar Etiği Hakkında: Hayalet Yazarlık

İngilizce deki “ghost authorship” teriminin çevirisi olan “hayalet yazarlık” terimi bir bilimsel çalışmanın önemli aşamalarını gerçekleştiren ya da araştırma verilerini elde eden kişilerin isimlerinin çalışmanın yayınlandığı eserlerde yer almaması olarak tanımlanır. Bir anlamda da hayalet yazarlık, bilim insanının haberi ya da rızası olmaksızın çalışma amacıyla ürettiği verilerin başkalarınca kullanılması anlamına gelir. Pozitif bilimlerde bu durum … Bilimsel Yazarlık ve Yazar Etiği Hakkında: Hayalet Yazarlık okumayı sürdür