Anadolu'da neden sık sık deprem oluyor?  Deprem Türkiye'nin kaderi mi? 

  Deprem, yer kabuğunu oluşturan kayaların zorlanarak kırılmasıyla ortaya çıkan hareketin, dalgalar halinde yayılıp,...

Devamı
Canan Atılgan - Antibiyotik direncinin laboratuvarda oluşumu

  Bakteri popülasyonundaki değişim morbidostat isimli  basit...

Devamı
Enzimin Açma Kapama Düğmesi - Kasım Diril, Mehmet Ergüven

Proteinler amino asitlerden oluşan, yapısal ve kimyasal...

Devamı
Kadın Özgürlüğü ve Bilim - Osman Bahadır

Öncü kadınların bilimdeki büyük başarıları olmasaydı, kadın...

Devamı
Doğum Kontrol Hapı Nedir?

Kadınların yaşam tarzında devrim yaratan “hap”ın yaygın...

Devamı

Karadeniz’de Plankton Şenliği

Bu muhteşem uydu görüntüsü  evimizin ve komşularımızın sakin bir ilkbahar gününün yanı sıra,  Karadeniz’de fotosentez yapan bitkisel plankton popülasyonundaki patlamayı gösteriyor.  İşte Karadeniz’in bürünmüş olduğu harika rengin hikayesi. Bitkisel plankton (fitoplankton) fotosentez yapar ve  güneş ışığından yararlanabilmek için su yüzeyinde bulunur.  Fitoplankton güneş ışığı dışında bazı besinlere de ihtiyaç duyar.  Karadeniz’e bu planktonun beslenmesi için…

Devamı

Bilimin Büyük Sosyal Sonuçları

Büyük bilimsel devrim olarak adlandırdığımız 1543-1687* dönemindeki astronomi, matematik ve fizik alanındaki gelişmeler, doğayı anlamada büyük bir düşünsel sıçrama yaratmış ve daha sonraki bilimsel gelişmelerin de temellerini atmıştı. Ayrıca bu dönemde icat edilmiş olan teleskop ve mikroskop, o zamana kadar çıplak gözün erişim alanında çalışan bilim insanlarının araştırma alanlarını ve ufuklarını derinleştirmiş ve genişletmişti. Ancak…

Devamı

Tayfun Akgül’ün ıvır zıvır çekmecesinden ve kaleminden:  Ali Nesin

Bir koltukta çok karpuz taşıyan adam Ali Nesin’i herkes tanır, eğer dünyadan bihaber değilse. ABD’den yurda kesin dönüş yaptığı 1995 tarihinden beri Nesin Vakfı yönetmeni: Vakf’ı babasının çiftliği gibi kullanmayıp büyüten, geliştiren, kurumsallaştıran özveri Paydaşı… Dönüşünden beri Bilgi Üniversitesi hocası: Matematiğe hevesli saf öğrencileri alıp eğitip safkan matematikçiye dönüştürmesiyle ünlü Cebirci… 2003’den beri Nesin Yayınevi’ni…

Devamı

Karadelikler Çarpışıyor

3 milyar ışık yılı uzakta iki kara deliğin çarpışıp birleşirken saldıkları kütleçekimi dalgaları 4 Ocak 2017’de dünyadaki Lazer İnterferometre Kütle Çekim Dalga Gözlemevi (LIGO) tarafından gözlendi. Sonuçlar 1 Haziran’da duyuruldu.  LIGO üçüncü kez kütleçekimi dalgalarını gözlemliyor. Einstein’ın 1916 yılında ortaya attığı genel görelilik teorisi, kütleçekim dalgalarının varlığını öngörüyor.  Kütleçekim dalgaları salan en basit sistemler birbiri etrafında…

Devamı

Halep İstanbul Hattı: Göçmenler, Mülteciler ve Sosyo-Kültürel Ağlar – Ayhan Kaya

William I. Thomas ve Florian Znaniecki’nin (1918) Avrupa ve Amerika’da Polonyalı Köylü (The Polish Peasant in Europe and America) adlı çalışması ile Manuel Castells ve Gustavo Cardoso’nun (2005) Ağ Toplumu (The Network Society) adlı çalışmalarında göçmenlerin sahip oldukları sosyo-kültürel ağları takip ettikleri konu edilir. Bu yaklaşıma göre, göçü belirleyen unsurlar daha çok ekonomik koşullar, iktidar…

Devamı

Beşinci Solvay Konferansı – Cihan Saçlıoğlu

Solvay konferanslarının en ünlüsü herhalde 1927’de toplanan “Elektronlar ve Fotonlar” konulu 5. konferanstır. Bu konferans modern kuantum teorisinin resmen dünya fizik camiasına açıklanması açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Daha önceki konferanslarda sunulan teorik çalışmalarda, 1900’de ortaya çıkan kuantum fikri klasik fiziğin yöntemlerine sağlam bir teoriye dayanmayan “reçetelerle” eklemleniyor ve atom fiziği deneylerine şaşırtıcı şekilde uyan…

Devamı

İlk Türkçe termodinamik kitabı: Parçacıkların Hareketlerine İlişkin Dönüşüm Kuralları – Osman Bahadır

Termodinamik bilim dalı Avrupa’da esas olarak 19. yüzyıl başlarında kuruldu. Bu bilim dalının temel ilkelerine ilişkin ilk bilgilerin ülkemize yansıması ise yaklaşık yarım asır sonra gerçekleşti. Bu gelişmedeki öncü rol, yazdıklarında enerjinin korunumundan da ilk kez sözeden, Ali Sedad beyindir. Isı dinamiğini inceleyen bir bilim dalı olarak termodinamik bilim dalının büyük kurucusu, Fransız fizikçi Sadi…

Devamı

Ay’daki Ayak izleri – Bir Düşünce Zinciri

İnsan Ay’a ilk kez 20 Temmuz 1969’da ayak bastı. Ay’a ayak basan ilk insan Apollo 11 ekibinin kaptanı  Neil Armstrong’du. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Apollo 11 görevinin bir parçası olarak Ay’da 3 saat kadar dolaştılar. Bundan sonraki üç buçuk sene 10 astronot daha Armstong ve Aldrin gibi, daha kapsamlı ve uzun görevlerde, Ay’da yürüme şansı yakaladı.  …

Devamı

Evren ve Evrim – Ömür Akyüz

Evrim “içeriden” mi “dışarıdan” mı? Evren’in nasıl oluştuğu, kabaca 1920’lerden bu yana gökbilimcilerin çabaları ve fizikteki çok önemli gelişmelerin yakın desteğiyle inanılmaz bir düzeyde öğrenilmiş görünüyor.  Evrenin, burada sözü edilecek biyolojik evrimle ilişkisi kendi evrimiyle ilgili değil.Bu yazıdaki amaç biyolojik evrimin oluşumundaki en önemli etkeni vurgulamak. En sıkı uzmanlar bile kullandıkları ifadeler ile, evrimin oluşundaki…

Devamı

Polimer Nedir?

“Molekül” dediğimizde genelde gözümüzün önüne birlikte dolaşan birkaç atomdan oluşan kümeler gelir. Halbuki atomları birbirlerinin ucuna ekleyerek dilediğimiz kadar uzun moleküller yapabiliriz. Üstelik sadece iki yanından uzatmak zorunda değiliz. Değişik yerlerinden dallanıp budaklandırarak farklı yapılar elde edebiliriz. Elbette moleküller büyüdükçe hantallaşacaklar ve hareketleri yavaşlayacak, ama bu farklılıkları öngörerek çok çeşitli davranışlar gösteren sistemler yaratmak ve…

Devamı